• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Thạc sĩ, Giảng viên kí thuật điện tử- vi điện tử
Nguyễn Thị Thiên Trang

Thạc sĩ, Giảng viên kí thuật điện tử- vi điện tử
Nguyễn Thị Thiên Trang

  • Giảng viên ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm về giảng dạy và kĩ thuật- công nghệ, giáo dục STEM
  • Tham gia HEEAP( Higher Engineering Education Aliance Program) và BUILD-IT

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định