• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên cao cấp
Nguyễn Tiên Phong

Giảng viên cao cấp
Nguyễn Tiên Phong

  • Giảng dạy và huấn luyện đội tuyển Robothon cấp quốc gia
  • Đạt giải 4 sơ cấp EV3 tại kỳ thi cấp quốc tế tại Malaysia

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định