• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên, hoạ sĩ
Phạm Út Quyên

Giảng viên, hoạ sĩ
Phạm Út Quyên

Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, ngày Công nghệ thông tin.

4 năm giảng dạy tại Đại học công nghệ TP. HCM.

Hơn 12 năm quản lý dự án phần mềm.

Có học viên thi Olympic tin học TP. HCM.

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định