• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng Viên
Phạm Minh Thành

Giảng Viên
Phạm Minh Thành

Hơn 2 năm kinh nghiệm trong áp dụng 3D printing và Arduino vào thiết kế & phát triển sản phẩm công nghệ.

1,5 năm kinh nghiệm trong áp dụng Laser Cutting & Engraving.

1 năm nghiên cứu và phát triển các bộ Kit học tập sử dụng Arduino.

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định