• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Trưởng bộ môn Lập Trình & Phát Triển Ứng Dụng
Phạm Minh Thành

Trưởng bộ môn Lập Trình & Phát Triển Ứng Dụng
Phạm Minh Thành

Cử nhân Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh.

Hơn 2 năm kinh nghiệm trong thiết kế chương trình giảng dạy tích hợp Steam với phương pháp PBL, 5E.

2 năm kinh nghiệm thiết kế, lập trình giao diện Web cho ứng dụng IoT. – 4 năm kinh nghiệm lập trình nhúng với Arduino.

4 năm kinh nghiệm thiết kế và chế tạo sản phẩm bằng máy in 3D và máy cắt laser.

3 năm trong vị trí quản lý chất lượng sản phẩm & nhân sự.

 

 

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định