• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Trưởng bộ môn Điện tử và Tự động hoá
Trần Công Tuấn

Trưởng bộ môn Điện tử và Tự động hoá
Trần Công Tuấn

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định