• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên cao cấp
Vũ Đình Hoàng

Giảng viên cao cấp
Vũ Đình Hoàng

Trưởng nhóm đào tạo Teky Cầu Giấy.

Cử nhân hệ thống thông tin Học viện công nghệ bưu viễn thông.

4 năm kinh nghiệm giảng dạy lập trình.

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định