• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giám đốc vận hành - Teky Hồ Chí Minh
Đào Thị Thục Vân

Giám đốc vận hành - Teky Hồ Chí Minh
Đào Thị Thục Vân

  • 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Thương mại Điện tử, Thanh toán Điện tử
  • Trưởng văn phòng đại diện, Tập đoàn Nexttech (http://nexttech.asia)