• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giám đốc Công nghệ
Giang Thiên Phú

Giám đốc Công nghệ
Giang Thiên Phú

  • Sáng lập Mek.vn
  • Cử nhân công nghệ, Đại học Greenwich, Anh Quốc
  • Giảng viên cao cấp trung tâm đào tạo công nghệ Aprotrain – Aptech
  • Cựu Giám đốc Công nghệ, Khối Thương mại điện tử, Tập đoàn Nexttech (http://nexttech.asia)
  • Sáng lập, Giám đốc điều hành công ty Gadgets Việt Nam
  • Giải thưởng sáng tạo Vifotech Việt Nam, WIPO và 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu do thủ tướng chính phủ trao tặng.