• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giám đốc điều hành
Kiều Mạnh Tiến

Giám đốc điều hành
Kiều Mạnh Tiến

  • Đồng sáng lập Học viện Teky
  • Cử nhân học viện công nghệ Douglas Mawson Institute of Technology tại Úc.
  • 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
  • Sáng lập và giám đốc điều hành công ty The Focus, hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
  • Giám đốc Thiết kế sản phẩm, tập đoàn Nexttech (http://nexttech.asia)
  • Profile: https://www.linkedin.com/in/kieu-manh-tien-61736b98/