• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giám đốc Đào tạo
Lê Quang Tuấn

Giám đốc Đào tạo
Lê Quang Tuấn

  • Đồng sáng lập Học viện Teky
  • Thạc sĩ Công nghệ, Đại học RMIT, Úc
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin