• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Phó giám đốc Đào tạo
Phạm Đức Mạnh

Phó giám đốc Đào tạo
Phạm Đức Mạnh

  • Thạc sỹ CNTT – ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Giảng viên cao cấp Trung tâm Đào tạo Công nghệ Aprotrain Aptech (6 năm kinh nghiệm)
  • Cựu Giám đốc Đào tạo Aprotrain Aptech
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Lập trình cho trẻ em
  • 2 Học sinh đạt giải cấp Quốc gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, nhiều giải cấp Quận, TP