• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Cố vấn cao cấp; Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Nexttech
Nguyễn Hoà Bình

Cố vấn cao cấp; Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Nexttech
Nguyễn Hoà Bình

  • Tổng giám đốc, Sáng lập Tập đoàn Nexttech (http://nexttech.asia) – Tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, có mặt tại 8 quốc gia với 600 nhân viên và với các thương hiệu sản phẩm trị giá hàng chục triệu USD.
  • Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, hậu cần điện tử.
  • Phụ trách đối ngoại, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt nam
  • Thành viên Ban chấp hành Hiệp hội phần mềm Việt Nam VINASA
  • Hàng trăm giải thưởng trong nước và quốc tế.