• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giám đốc kinh doanh - Teky Hồ Chí Minh
Phạm Công Luân

Giám đốc kinh doanh - Teky Hồ Chí Minh
Phạm Công Luân

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, University of London, Singapore
  • 6 năm kinh nghiệm Quản trị kinh doanh và Marketing tại Singapore
  • 2 năm kinh nghiệm Quản lý giáo dục tại Việt Nam