• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng tháng 10/2019

(Ngày cập nhật 03/04/2019)

Có tổng cộng 50 khoá học chuẩn bị khai giảng

Khai giảng
Saturday
12/01/2019

Kỹ sư điện tử tự động

Lịch học: 18h00 - 20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Tuesday
08/01/2019

Khám phá Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Wednesday
09/01/2019

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h30-20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
13/01/2019

Làm app siêu dễ

Lịch học: 10h00-12h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Friday
04/01/2019

Bé làm game

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Thursday
10/01/2019

Studio hoạt hình

Lịch học: 18h00 - 20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

8 - 10 tuổi

Thời lượng

72h/9 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

Khám phá Robot

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Friday
11/01/2019

3D – Thế giới nghệ thuật

Lịch học: 18h30-20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 10 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
13/01/2019

Mầm non sáng chế

Lịch học: 10h00-11h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

72h/12 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Monday
14/01/2019

Bé tập làm app

Lịch học: 18h00 - 20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

3D – Thế giới nghệ thuật

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 10 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Friday
04/01/2019

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Tuesday
08/01/2019

Mầm non lập trình

Lịch học: 18h30 - 20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

108h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Monday
07/01/2019

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h00 - 20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Friday
18/01/2019

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
13/01/2019

Studio hoạt hình

Lịch học: 16h00-18h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

8 - 10 tuổi

Thời lượng

72h/9 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

Mầm non sáng tạo

Lịch học: 08h30-10h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

5 - 6 tuổi

Thời lượng

54h/9 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Wednesday
10/01/2018

Mầm non sáng tạo

Lịch học: 18h00 - 20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

5 - 6 tuổi

Thời lượng

54h/9 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Thursday
10/01/2019

Làm app siêu dễ

Lịch học: 18h00 -20h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

Mầm non lập trình

Lịch học: 10h00 - 11h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

108h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Wednesday
09/01/2019

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h30-20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Thursday
10/01/2019

Mầm non sáng chế

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 - 6 tuổi

Thời lượng

72h/12 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
12/01/2019

Bé làm game

Lịch học: 8h00 - 10h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Tuesday
08/01/2019

Kỹ sư điện tử tự động

Lịch học: 18h30-20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

144h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
13/01/2019

Bé tập làm app

Lịch học: 08h00 - 10h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Kỹ Sư Điện Tử Tự Động

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

144h/18tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
20/01/2019

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 12h00 và Chủ nhật hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
19/01/2019

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 6 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 7 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
19/01/2019

Studio Hoạt Hình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 12h00, 14h00-16h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

8-10

Thời lượng

72h/9 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Wednesday
23/01/2019

Siêu Nhân Lập Trình

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 16h00 - 18h00 và Chủ nhật hàng tuần 8h00- 10h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
27/01/2019

Nghệ Thuật Gia Nhí

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

8-12

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Wednesday
16/01/2019

Mầm non sáng chế

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 08h30 - 10h00 và Thứ 7 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

4-6

Thời lượng

72h/12 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 14h00 - 16h00 và Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
29/12/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 08h00 - 10h00, 14h00 - 16h00 và Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
20/01/2019

Bé Lập Trình Scratch

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 12h00 và Chủ nhật hàng tuần 8h00 - 10h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
27/01/2019

Bé Tập Làm App

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần, 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-11

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 14h00 - 16h00 và Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00, 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

Kỹ Sư Điện Tử Tự Động

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 12h00 và Chủ nhật hàng tuần 10h00- 12h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 8h00 - 10h00, 18h00 - 20h00 và Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

Mầm non lập trình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 11h30 và Chủ nhật hàng tuần 8h00 - 9h300 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

4-6

Thời lượng

108h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 14h00 - 16h00 và Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-11 tuổi

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Bé Lập Trình Scratch

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00 - 18h00 và Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-9 tuổi

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
06/01/2019

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Chủ nhật hàng tuần 8h00-10h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-11

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Studio Hoạt Hình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00-18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

8-10

Thời lượng

72h/9 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
27/01/2019

Bé Tập Làm App

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 8h00 - 10h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-11 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Mầm non sáng chế

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 14h00 - 15h30, 16h00 - 17h30 và Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 11h30 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

4-6 tuổi

Thời lượng

72h/12 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Sunday
27/01/2019

Siêu Nhân Lập Trình

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 14h00 - 16h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
26/01/2019

Mầm non lập trình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 8h00 - 9h30 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

4-6 tuổi

Thời lượng

108h/18 tháng

Giá học phần
Liên hệ

Khai giảng
Saturday
10/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
Liên hệ