• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • support@teky.edu.vn

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng tháng 02/2018

(Ngày cập nhật 01/02/2018)

Có tổng cộng 26 khoá học chuẩn bị khai giảng

Khai giảng
Thứ Hai
05/02/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 18h00 - 20h00 Thứ 2 hàng tuần | Học tại: Cơ sở Tam Trinh: Tầng 4 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Độ tuổi

9 – 15 Tuổi

Thời lượng

48h

Giá học phần
7,200,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/02/2018

Bé làm game

Lịch học: 16h00 - 18h00 Chủ nhật hàng tuần | Học tại: Cơ sở Tam Trinh: Tầng 4 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Độ tuổi

6 – 11 Tuổi

Thời lượng

120h/ 15 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
03/02/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 8h00-10h00 thứ 7 hàng tuần | Học tại: Cơ sở Tam Trinh: Tầng 4 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Độ tuổi

12 – 15 Tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
9,600,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 18h00 - 20h00 Thứ 4 hàng tuần | Học tại: Cơ sở Tam Trinh: Tầng 4 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Độ tuổi

9 – 15 Tuổi

Thời lượng

120h/ 15 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
23/02/2018

Bé lập trình với Scratch

Lịch học: 18h00 - 20h00 Thứ 6 hàng tuần | Học tại: Cơ sở Tam Trinh: Tầng 4 Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Độ tuổi

6 – 11 Tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
9,600,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
04/02/2018

Nhà làm game

Lịch học: 10h00 - 12h00 Chủ nhật hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

12 – 15 Tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
03/02/2018

Siêu nhân lập trình Python Level 2

Lịch học: 18h30 - 20h30 Thứ7 hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

12 – 15 Tuổi

Thời lượng

48h

Giá học phần
8,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Bé lập trình với Scratch Level 2

Lịch học: 16h00 - 18h00 thứ 7 hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6 – 11 Tuổi

Thời lượng

48h

Giá học phần
8,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Bé tập làm App

Lịch học: 14h00 - 16h00 Thứ 7 hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 – 15 Tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/02/2018

Sáng tạo với Hoạt hình

Lịch học: 16h00 - 18h00 Chủ nhật hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6 – 11 Tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
04/02/2018

Bé lập trình với Scratch

Lịch học: 10h00 - 12h00 Chủ nhật hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6 – 11 Tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
07/02/2018

Bé làm game

Lịch học: 18h00 - 20h00 Thứ 4 hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6 – 11 Tuổi

Thời lượng

120h/ 15 tháng

Giá học phần
19,999,996 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
03/02/2018

Nhà làm game

Lịch học: 16h00 - 18h00 thứ 7 hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

12 – 15 Tuổi

Thời lượng

96h/ 12 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
08/02/2018

Khám phá Robot (Mindstorm)

Lịch học: 18h00 - 20h00 Thứ 5 hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 – 15 Tuổi

Thời lượng

120h/ 15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
02/02/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h00 - 20h00 Thứ 6 hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Labs: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

12 – 15 Tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Thiết kế cùng Photoshop

Lịch học: Linh động theo sự sắp xếp của phụ huynh | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

9-15 tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá theo giờ
250,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/02/2018

Coaching Nhiếp ảnh nhí

Lịch học: Linh động theo sự sắp xếp của phụ huynh | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

9-15 tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá theo giờ
250,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Studio hoạt hình Level 1

Lịch học: 8h00-10h00 Thứ bảy hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

10-15 tuổi

Thời lượng

120 giờ

Giá học phần
4,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

3D – Thế giới đồ chơi Level 1

Lịch học: 10h00-12h00 Thứ bảy hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

6-15 tuổi

Thời lượng

48 giờ

Giá học phần
5,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/02/2018

Khám phá Robotics cùng LEGO Mindstorms EV3 Level 1

Lịch học: 08h00-10h00 Chủ Nhật hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

9-15 tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
4,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Xưởng lắp ráp Robots cùng LEGO Wedo Level 2

Lịch học: 16h00-18h00 Thứ bảy hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

6-10 tuổi

Thời lượng

48 giờ

Giá học phần
4,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Xưởng lắp ráp Robots cùng LEGO Wedo Level 1

Lịch học: 14h00-16h00 Thứ bảy hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

6-10 tuổi

Thời lượng

48 giờ

Giá học phần
4,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Siêu nhân lập trình với ngôn ngữ Python

Lịch học: 14h00-16h00 Thứ bảy hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

11-18 tuổi

Thời lượng

120 giờ

Giá học phần
4,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/02/2018

Bé làm game cùng Tynker & Minecraft Level 1

Lịch học: 10h00-12h00 Chủ Nhật hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

9-11 tuổi

Thời lượng

120 giờ

Giá học phần
4,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/02/2018

Bé lập trình với Scratch

Lịch học: 16h00-18h00 Thứ bảy hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

6-10 tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
4,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/02/2018

Mầm non sáng tạo

Lịch học: 8h00-10h00 Thứ bảy hàng tuần | Học tại: Cơ sở SteAm Lab: Lầu 4, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP. HCM

Độ tuổi

4 - 6 tuổi

Thời lượng

72 giờ

Giá học phần
4,499,999 đ