• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng tháng 10/2018

(Ngày cập nhật 16/10/2018)

Có tổng cộng 50 khoá học chuẩn bị khai giảng

Khai giảng
Thứ Hai
22/10/2018

3D – Thế giới nghệ thuật

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 10 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
22,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
21/10/2018

3D – Thế giới nghệ thuật

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 10 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
22,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Studio hoạt hình

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

8 - 10 tuổi

Thời lượng

9 tháng

Giá học phần
12,000,004 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Mầm non sáng tạo

Lịch học: 16h00 - 17h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

5 - 6 tuổi

Thời lượng

9 tháng

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
21/10/2018

Kỹ sư điện tử tự động

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
12/10/2018

Kỹ sư điện tử tự động

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
23/10/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h00 -20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
27/10/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
16/10/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
12/10/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
28/10/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: 10h00 - 11h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

12 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
27/10/2018

Làm app siêu dễ

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
16/10/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
06/10/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 8h00 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,004 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
27/10/2018

Minicamp Bé làm game

Lịch học: 18h00 -20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

1 tháng

Giá học phần
1,600,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
25/10/2018

Minicamp Bé làm game

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

1 tháng

Giá học phần
1,600,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
23/10/2018

Bé làm game

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Bé làm game

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
12/10/2018

Bé làm game

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
27/10/2018

Minicamp Bé lập trình Scratch

Lịch học: 8h30 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6-9 tuổi

Thời lượng

1 tháng

Giá học phần
1,600,006 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Minicamp Bé lập trình Scratch

Lịch học: 8h30 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6-9 tuổi

Thời lượng

1 tháng

Giá học phần
1,600,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
31/10/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6-9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
28/10/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6-9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
27/10/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6-9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
13/10/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

6-9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
27/10/2018

Mầm non lập trình

Lịch học: 16h00 - 17h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
14/10/2018

Mầm non lập trình

Lịch học: 8h30 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
19/10/2018

Xưởng chế tạo robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
10/10/2018

Xưởng chế tạo robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
07/10/2018

Xưởng chế tạo robot

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
02/10/2018

Xưởng chế tạo robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
30/09/2018

Xưởng chế tạo robot

Lịch học: 18h00 -20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
29/09/2018

Xưởng chế tạo robot

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
16/10/2018

Khám phá robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
12/10/2018

Khám phá robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
06/10/2018

Khám phá robot

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
30/09/2018

Khám phá robot

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
30/09/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: 10h00 - 11h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

12 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
13/10/2018

Làm app siêu dễ

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
02/10/2018

Làm app siêu dễ

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
09/10/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
06/10/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 8h00 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
29/09/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
07/10/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
18/10/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
06/10/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
05/10/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ
Translate »