• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng tháng 08/2018

(Ngày cập nhật 04/06/2018)

Có tổng cộng 50 khoá học chuẩn bị khai giảng

Khai giảng
Chủ Nhật
01/07/2018

Nghệ Thuật Gia Nhí

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 14h00 - 16h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

8-12

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
30/06/2018

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
25,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
17/06/2018

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 08h00 - 10h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
25,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
23/07/2018

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Thứ 3 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 5 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 5 hàng tuần.
Giá học phần
25,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
07/07/2018

Studio Hoạt Hình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

8-10

Thời lượng

72h/9 tháng

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
26/06/2018

Kỹ Sư Điện Tử Tự Động

Lịch học: Thứ 3 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 5 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

144h/ 18tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 3 hàng tuần.
Giá học phần
30,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
08/07/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 14h00 - 16h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
30/06/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
17/06/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
20/06/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 6 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 6 hàng tuần.
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
24/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
16/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
16/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
11/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 3 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 5 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 3 hàng tuần.
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
15/07/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 08h30 - 10h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

4-6

Thời lượng

72h/12 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
19/08/2018

Làm App Siêu dễ

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
30/06/2018

Siêu Nhân Lập Trình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 14h00 - 16h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
27/06/2018

Siêu Nhân Lập Trình

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 6 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 4 hàng tuần
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
27/06/2018

Bé Tập Làm App

Lịch học: Thứ 3 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 5 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-11

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 5 hàng tuần.
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
30/06/2018

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 14h00 -16h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-11

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
16/06/2018

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 08h00 -10h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-11

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
25/06/2018

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 3 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 5 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

9-11

Thời lượng

144h/ 18tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 3 hàng tuần.
Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
24/06/2018

Bé Lập Trình Scratch

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 18h00 -20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
09/06/2018

Bé Lập Trình Scratch

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 08h00 -10h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

108h/18 tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
20/06/2018

Bé Lập Trình Scratch

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 6 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

7-9

Thời lượng

144h/ 18tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 4 hàng tuần.
Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
16/06/2018

Mầm non lập trình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 08h00 - 09h30 | Học tại: TEKY Công Hoà - 249 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Độ tuổi

4-6

Thời lượng

108h/18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
01/07/2018

Nghệ Thuật Gia Nhí

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 08h00 - 10h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

8-12

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
08/07/2018

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 08h00 - 10h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
25,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
01/07/2018

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
25,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
28/06/2018

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
25,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
23/07/2018

3D – Thế Giới Nghệ Thuật

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 6 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-10

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 6 hàng tuần
Giá học phần
25,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
08/07/2018

Studio Hoạt Hình

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

8-10

Thời lượng

72h/9 tháng

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
26/06/2018

Kỹ Sư Điện Tử Tự Động

Lịch học: Thứ 3 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 5 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

144h/ 18tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 3 hàng tuần.
Giá học phần
30,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
23/06/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
16/06/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
09/06/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 10h00 -12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
20/06/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 6 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 6 hàng tuần.
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
07/07/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 18h00 -20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp hoặc 01 Level khoá học.
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
30/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00 -18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
24/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 10h00 - 12h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
17/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
11/06/2018

Khám phá Robot

Lịch học: Thứ 2 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

7-9 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
15/07/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 08h30 - 10h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

4-6 tuổi

Thời lượng

72h/12 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
19/08/2018

Làm App Siêu dễ

Lịch học: Chủ nhật hàng tuần 16h00 - 18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

144h/ 18tháng

Khai giảng tháng 8/2018
Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
30/06/2018

Siêu Nhân Lập Trình

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 08h00 -10h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
26/06/2018

Siêu Nhân Lập Trình

Lịch học: Thứ 3 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 5 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

11-16

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 5 hàng tuần
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
27/06/2018

Bé Tập Làm App

Lịch học: Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 6 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-11 tuổi

Thời lượng

120h/15 tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 6 hàng tuần.
Giá học phần
22,500,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
23/06/2018

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 16h00 -18h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-11 tuổi

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
09/06/2018

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần 08h00 -10h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-11 tuổi

Thời lượng

144h/ 18tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
25/06/2018

Bé Làm Game

Lịch học: Thứ 2 hàng tuần 18h00 - 20h00 và Thứ 4 hàng tuần 18h00 - 20h00 | Học tại: TEKY Cao Thắng - Lầu 4, Số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM

Độ tuổi

9-11 tuổi

Thời lượng

144h/ 18tháng

Tặng 01 Tuần Summer camp. Từ Level 2, học 01 buổi/tuần vào thứ 4 hàng tuần.
Giá học phần
27,000,000 đ