• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng tháng 12/2018

(Ngày cập nhật 31/10/2018)

Có tổng cộng 50 khoá học chuẩn bị khai giảng

Khai giảng
Thứ Bảy
17/11/2018

3D – Thế giới nghệ thuật

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 10 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
22,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
11/11/2018

Mầm non sáng tạo

Lịch học: 8h30 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

5 - 6 tuổi

Thời lượng

9 tháng

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/11/2018

Kỹ sư điện tử tự động

Lịch học: 8h00 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
10/11/2018

Kỹ sư điện tử tự động

Lịch học: 18h00 -20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
18/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
10/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
02/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/11/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
19/11/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
11/11/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: 8h30 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
18/11/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
2,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
10/11/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h00 -20h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
08/11/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
03/11/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
03/11/2018

Bé làm game

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/11/2018

Minicamp Bé lập trình Scratch

Lịch học: 8h30 - 10h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

1 tháng

Giá học phần
1,600,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
29/11/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/11/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
11/11/2018

Mầm non lập trình

Lịch học: 16h00 - 17h30 | Học tại: Tầng 3, Toà nhà Thanh Chân, Số 6 Nguyễn Thị Thập, Trung hoà Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
04/11/2018

3D – Thế giới nghệ thuật

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 10 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
22,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
11/11/2018

Studio hoạt hình

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

8 - 10 tuổi

Thời lượng

9 tháng

Giá học phần
12,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
11/11/2018

Mầm non sáng tạo

Lịch học: 14h00 - 15h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

5 - 6 tuổi

Thời lượng

9 tháng

Giá học phần
12,000,005 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
04/11/2018

Kĩ sư điện tử tự động

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
27,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
10/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h00- 20h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
29/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
16/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
07/11/2018

Xưởng chế tạo Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
15/11/2018

Khám phá Robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,003 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
11/11/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: 16h00 - 17h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Năm
15/11/2018

Làm app siêu dễ

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
10/11/2018

Làm app siêu dễ

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/11/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
18/11/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 16h00 - 18h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,004 đ

Khai giảng
Thứ Ba
13/11/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
02/11/2018

Siêu nhân lập trình

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Tư
07/11/2018

Bé tập làm app

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/11/2018

Bé làm game

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Sáu
23/11/2018

Bé làm game

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

9 -11 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
24/11/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
27/11/2018

Bé lập trình Scratch

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
25/11/2018

Mầm non lập trình

Lịch học: 10h00 - 11h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
04/11/2018

Mầm non lập trình

Lịch học: 14h00 - 15h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Ba
30/10/2018

Khám phá robot

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
28/10/2018

Khám phá robot

Lịch học: 10h00 - 12h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
21/10/2018

Khám phá robot

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
20/10/2018

Khám phá robot

Lịch học: 14h00 - 16h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

7 - 9 tuổi

Thời lượng

15 tháng

Giá học phần
20,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Bảy
27/10/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: 14h30 - 16h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

12 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
21/10/2018

Mầm non sáng chế

Lịch học: 10h00 - 11h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

4 -6 tuổi

Thời lượng

12 tháng

Giá học phần
16,000,000 đ

Khai giảng
Chủ Nhật
28/10/2018

Làm app siêu dễ

Lịch học: 18h00 -20h00 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ

Khai giảng
Thứ Hai
22/10/2018

Làm app siêu dễ

Lịch học: 18h30 - 20h30 | Học tại: Tầng 5, Tòa nhà Machino Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Độ tuổi

11 - 16 tuổi

Thời lượng

18 tháng

Giá học phần
24,000,000 đ