• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

 • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

 • [email protected]

Pháp lý & Quyền riêng tư

Tổng quan

Học viện TEKY đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ của TEKY. Do đó, chúng tôi có chính sách xác định quy trình xử lý và bảo vệ các dữ liệu riêng tư của khách hàng.

Chính sách Bảo mật này chỉ liên quan đến khách hàng của TEKY và người sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn nộp đơn xin việc tại TEKY thì chúng tôi không áp dụng Chính sách Bảo Mật này.

TEKY thu thập loại dữ liệu cá nhân nào?

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi, ví dụ, khi bạn đăng ký học, khi bạn đặt hàng mua sản phẩm của TEKY, liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc tham gia các cuộc thi. Dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi có thể bao gồm thông tin liên lạc, ngày sinh và thông tin thanh toán. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân nhất định từ các nguồn bên ngoài như thông tin tín dụng và cập nhật địa chỉ.

TEKY sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn với những mục đích sau:

 • Để tạo và quản lý tài khoản cá nhân của bạn tại TEKY
 • Để xử lý đơn đặt hàng và trả hàng của bạn thông qua các dịch vụ trực tuyến
 • Để gửi tin nhắn thông báo tình trạng học phí, học tập và đơn hàng
 • Để liên hệ với bạn trong trường hợp có bất cứ vấn đề gì liên quan đến bạn
 • Để giải đáp thắc mắc của bạn và thông báo cho bạn biết về các dịch vụ mới hoặc có thay đổi
 • Để gửi các tài liệu tiếp thị
 • Để thông báo danh sách những người chiến thắng trong các cuộc thi trực tuyến
 • Để quản lý tài khoản của bạn bằng cách thực hiện kiểm tra tín dụng
 • Để phân tích thông tin nhằm cung cấp cho bạn những ưu đãi và thông tin tiếp thị liên quan
 • Để xác nhận rằng bạn ở độ tuổi hợp pháp có thể tham gia vào các hoạt động của TEKY
 • Để gửi tới bạn những bản khảo sát nhằm cung cấp cho bạn cơ hội tác động đến các ưu đãi và dịch vụ của chúng tôi
 • Để thử nghiệm và nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • Để ngăn chặn việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng dịch vụ của chúng tôi
 • Để cung cấp cho bạn dịch vụ Wifi miễn phí tại TEKY

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nói trên theo quy định của luật pháp. Sau đó, các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xóa đi.

Khách hàng có quyền gì?

Bạn có quyền yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của mình vào bất cứ lúc nào. Nếu dữ liệu của bạn không chính xác, không đầy đủ hoặc không liên quan, bạn có thể yêu cầu hiệu chỉnh hoặc xóa thông tin. Chúng tôi không thể xóa thông tin dữ liệu của bạn khi có yêu cầu lưu trữ hợp pháp, như quy định về giữ đơn đặt hàng hoặc khi có các cơ sở pháp lý khác yêu cầu giữ dữ liệu, chẳng hạn như nợ chưa thanh toán. Bạn có thể hủy bỏ chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu vì mục đích tiếp thị vào bất cứ lúc nào.

Ai có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của khách hàng?

Dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ trong hệ thống chính thức của TEKY. Chúng tôi không bao giờ chuyển tiếp, bán hoặc trao đổi dữ liệu của bạn vì mục đích tiếp thị cho bên thứ ba không thuộc Hệ thống của TEKY. Dữ liệu được chuyển tiếp cho bên thứ ba chỉ được sử dụng nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ nêu trên, ví dụ như các đại lý tàu biển có liên quan đến việc giao hàng, các cơ quan truyền thông phát hành bản tin và các cơ quan giải quyết tín dụng và thu nợ với mục đích kiểm tra xếp hạng tín dụng, kiểm tra danh tính và thu hồi nợ.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát, sao chép, truy cập trái phép. Chúng tôi không ngừng áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp với sự tiến bộ và phát triển công nghệ. Để mua hàng bằng thẻ một cách an toàn nhất, tất cả thông tin đều được gửi dưới dạng mã hóa. Điều này có nghĩa là thông tin được truyền qua một kết nối an toàn và đối tượng bên ngoài không thể đọc được dữ liệu cá nhân của bạn. Đối với việc mua hàng bằng thẻ, chúng tôi phối hợp với một đại lý thanh toán được ủy quyền giúp chúng tôi kiểm tra trực tiếp với ngân hàng của bạn để xem thẻ của bạn có hợp lệ để thanh toán không. Đại lý thanh toán của chúng tôi xử lý các thông tin thẻ của bạn theo tiêu chuẩn an ninh quốc tế PCI DSS được các công ty phát hành thẻ phát triển như VISA, MasterCard, Diners, American Express và JCB. Điều này có nghĩa là các thông tin thẻ của bạn được xử lý ở cấp độ bảo mật rất cao. Khi bạn thanh toán bằng thẻ, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện kiểm tra nhận dạng.

CÁC LIÊN KẾT

Trang web teky.edu.vn có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự giám sát của chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào trong việc bảo vệ tính riêng tư hoặc nội dung của những trang web này, tuy nhiên, chúng tôi cung cấp những liên kết này để giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông tin về các chủ đề cụ thể.