Phương thức thanh toán - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

– Giá trị thời gian và toán học được thỏa thuận hai bên và thực hiện theo thỏa thuận. Thanh toán giá trị được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển tài khoản vào tài khoản của công ty hoặc quẹt thẻ trên máy POS.

– Ty account information:

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ HOLDINGS

Số tài khoản: 19133167493018 – Ngân hàng Techcombank

– Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.