avatar

Hoàng Hải Thọ

15
Giới thiệu
Thông tin

Học sinh trường Chưa cập nhật

Đang sống tại Chưa cập nhật

Học tập

28 sản phẩm

Đang xếp hạng 15 và đang có 4,200 sao

Chứng chỉ - Chứng nhận

Thành tích đạt được trong quá trình học tại TEKY

Huy hiệu đạt được