Student Awards Archive - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Thành tích học sinh

Thành tích học sinh
 • image
  Hồ Quốc Anh
  Course:
  Age: 12
  First Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam

 • image
  Lưu Anh Dũng
  Course: SIÊU NHÂN LẬP TRÌNH APP - CẤP 2 & CẤP 3
  Age: 11
  First Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam

 • image
  Ngô Trấn Vũ
  Course: SIÊU NHÂN LẬP TRÌNH APP - CẤP 2 & CẤP 3
  Age: 10
  First Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam

 • image
  Nguyễn Nam
  Course: SIÊU NHÂN LẬP TRÌNH APP - CẤP 2 & CẤP 3
  Age: 11
  First Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam