Student Awards Archive - Page 2 of 2 - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Thành tích học sinh

Thành tích học sinh
 • image
  Nguyễn Quang Thắng
  Course:
  Age: 12
  Second Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam

 • image
  Nguyễn Song Hy
  Course:
  Age: 12
  First Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam

 • image
  Phạm Phan Phước Lộc
  Course: SIÊU NHÂN LẬP TRÌNH APP - CẤP 2 & CẤP 3
  Age: 10
  First Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam

 • image
  Trần Phúc Tín
  Course:
  Age: 13
  First Prize in App Jamming Vietnam
  nation_flag
  App Jamming Vietnam