Phim hoạt hình THE OCEAN - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Phim hoạt hình THE OCEAN

Phim hoạt hình THE OCEAN

“Lặng người” với bộ phim hoạt hình THE OCEAN

2019 – Môi trường đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng do thái độ và thói quen tiêu cực của con người. Những chất thải, rác nhựa bao bì cứ thế mà đổ xuống sông, biển…và không hề có ý thức về việc ô nhiễm môi trường.

Chính vì những lý do đó, các bạn nhỏ của TEKY đã cùng làm nên bộ phim có tựa đề “THE OCEAN”. Bộ phim được thực hiện dựa trên các mảng khối, nhân vật lego, phông nền đại dương và đặc biệt là sử dụng phương pháp stop motion để cho ra những thước phim vừa hay và phản ánh được những vấn đề của xã hội.