Phim ngắn “Con cò”

Phim ngắn “Con cò”

Phim ngắn “Con cò” là sản phẩm được các bạn học viên tự tay lên kịch bản, diễn xuất, quay phim và chỉnh sửa tại Trại hè công nghệ 2017. Trại hè công nghệ 2017 gồm các chặng như Xưởng sáng chế, Nghệ sĩ công nghệ, Siêu nhân lập trình,… phim ngắn “Con cò” là một sản phẩm của các bé tại Chặng 3: Nghệ sĩ công nghệ.