Sản phẩm dự thi “WeCode Competition 2016” của bé Nguyễn Huy An - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Sản phẩm dự thi “WeCode Competition 2016” của bé Nguyễn Huy An

Sản phẩm dự thi “WeCode Competition 2016” của bé Nguyễn Huy An

Sản phẩm với chủ đề “Giao thông công cộng” của bé Nguyễn Huy An. Sản phẩm được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình Scratch, đây là một trong những sản phẩm vinh dự giành được giải thưởng cao trong cuộc thi “Wecode Competition 2016” được tổ chức tại Jakata – Indonesia