Sản phẩm game bộ môn lập trình Scratch của học viên TEKY - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Sản phẩm game bộ môn lập trình Scratch của học viên TEKY

Sản phẩm game bộ môn lập trình Scratch của học viên TEKY

Khám phá lập trình với ngôn ngữ Scratch là bước đầu tiên để các bạn nhỏ làm quen với bộ môn lập trình. Thông qua việc kéo-và-thả các khối lệnh, sử dụng thư viện media và studio nghệ thuật, và mô hình học theo dự án, học sinh có thể sáng tạo ra các sản phẩm phần mềm, các ứng dụng, câu chuyện , trò chơi của chính mình ? TEKY – Học viện đào tạo Công nghệ và Lập trình trẻ em theo mô hình STEAM đầu tiên tại Việt Nam