Sản phẩm khoá học "Xưởng Chế Tạo Robot" của học viên cấp 2 - Học viện sáng tạo công nghệ Teky

Sản phẩm khoá học “Xưởng Chế Tạo Robot” của học viên cấp 2

Sản phẩm khoá học “Xưởng Chế Tạo Robot” của học viên cấp 2