Sản phẩm Tynker CAD - SMART CITY AND TEKY ON THE MOON - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Sản phẩm Tynker CAD – SMART CITY AND TEKY ON THE MOON

Sản phẩm Tynker CAD – SMART CITY AND TEKY ON THE MOON

Cùng chiêm ngưỡng sản phẩm Tynker CAD – SMART CITY AND TEKY ON THE MOON của một học viên vô cùng xuất sắc. Khoá học 3D thế giới nghệ thuật giúp các bé sáng tạo với công nghệ in 3D – lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất hiện nay. Trong khoá học, các học viên nhí của chúng ta được hiểu kỹ thuật dựng hình cơ bản tới hình đa giác và đường cong, tư duy Ứng dụng ánh sáng và kết cấu,….