• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • support@teky.edu.vn

Tất cả sự kiện

SỰ KIỆN Sắp DIỄN RA

STEAM DAY – CHECKIN TEKY, NHẬN LỲ XÌ NHƯ Ý

CN 25/02/2018 15:00:00

|Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

SỰ KIỆN Đã DIỄN RA

CN 17/09/2017 14:00:00

| số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

T5 21/09/2017 17:00:00

| Tầng 3 số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

T7 23/09/2017 09:00:00

| Kids Club Saigon Academy, 12/4, Đường P. Mỹ Tú 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM

CN 24/09/2017 09:00:00

| Tầng 4, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng.

CN 24/09/2017 00:00:00

| Số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Ha Nội

CN 15/10/2017 15:00:00

| Số 6, Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

CN 22/10/2017 15:00:00

| Số 6, Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội


CN 05/11/2017 00:00:00

| Tầng 4 Tòa nhà Nguyễn Kim Saigon Mall, số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. HCM.


T7 18/11/2017 09:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập và Tầng 4, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh

CN 19/11/2017 00:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

T4 22/11/2017 00:00:00

| Số 19 Cao Thắng, tòa nhà Nguyễn Kim Saigon Mall, P.2, Q.3, TP. HCM

T4 22/11/2017 01:00:00

| Số 6, Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

T7 25/11/2017 00:00:00

| Số 6, Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội

T7 25/11/2017 00:00:00

| Số 19 Cao Thắng, Tòa nhà Nguyễn Kim Saigon Mall, P.3, Q.2, TP.HCM

T7 02/12/2017 09:00:00

| Tầng 4, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Hà Nội

CN 03/12/2017 15:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

CN 10/12/2017 15:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

CN 17/12/2017 15:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

T7 23/12/2017 19:30:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

T7 06/01/2018 15:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

T7 13/01/2018 15:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

CN 14/01/2018 15:00:00

| Sân dân cư Dương Nội

CN 21/01/2018 15:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

CN 21/01/2018 16:00:00

| Phòng cộng đồng, Lầu 4 số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP.HCM

T7 10/02/2018 15:00:00

| Tầng 3, số 6, Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội