Teachers Archive - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên
 • avatar
  Trưởng bộ môn lập trình và phát triển ứng dụng Phạm Minh Thành
 • avatar
  Giảng viên Phạm Xuân Bách
 • avatar
  Cử Nhân Sư Phạm - Education Leader TEKY Trần Phú Nguyễn Khang
 • avatar
  Trưởng bộ môn điện tử và tự động hoá Trần Công Tuấn
 • avatar
  Kỹ sư CNTT - Education Leader TEKY Cầu Giấy Vũ Đình Hoàng
 • avatar
  Giảng viên cao cấp Nguyễn Tiên Phong
 • avatar
  Giảng viên Lương Minh Phượng
 • avatar
  Giảng viên Nguyễn Thu Hoài