Nguyễn Tiên Phong

Nguyễn Tiên Phong

Giảng dạy và huấn luyện đội tuyển Robothon cấp quốc gia

Đạt giải 4 sơ cấp EV3 tại kỳ thi cấp quốc tế tại Malaysia