Vũ Đình Hoàng - Học viện sáng tạo công nghệ Teky

Vũ Đình Hoàng

Vũ Đình Hoàng

– Trưởng nhóm đào tạo Teky Cầu Giấy.

– Kỹ sư hệ thống thông tin Học viện công nghệ bưu viễn thông.

– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy lập trình.