Nguyễn Thị Huyền - Trung tâm sáng tạo công nghệ Teky

Nguyễn Thị Huyền

image

Nguyễn Thị Huyền

CFO
Đôi nét về Nguyễn Thị Huyền

Giám đốc tài chính tại chuỗi học viện Teky

Cựu kế toán trưởng lại IBM Việt Nam

Kiểm toán cấp cao

Cử nhân đại học kinh tế quốc dân