Quay lại
Lại sắp thi giữa kỳ rồi mà chưa học gì cả, thiệt là ngán các cậu à. Có ai như mình kh ????
Trần Sỹ Phú

cố lên

Trả lời 251d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Minh Vũ

b đi thi lại toàn 10 điểm ý chứu

Trả lời 251d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Lê Bảo Hân

những b điểm cao thường bảo chưa học đó

Trả lời 251d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Hoàng Sơn

học để sánh vai với các cường quốc năm châu chứ

Trả lời 251d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huỳnh Sona

học và thi học và thiii

Trả lời 252d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận