Quay lại
Giờ này vừa ngồi code vừa nghe nhạc tết
fix năng suất hơn hẳn ạ 🤣
CodeKitten_Crocodile

đối với mình nghe nhạc thì mất tập trung

Trả lời 145d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hsieh Lê Hsiang-Yu

kkkk

Trả lời 197d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hsieh Lê Hsiang-Yu

kkkk

Trả lời 197d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hsieh Lê Hsiang-Yu

kkkk

Trả lời 197d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hsieh Lê Hsiang-Yu

kkkkkkkk

Trả lời 197d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận