Quay lại
Shader này là gì vậy? Hay có cái nào giống thế này không nhỉ? 
Phạm Gia Phú

tôi không biết vì không nhìn thấy ảnh

Trả lời 106d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận