Tuấn Tiền Tỷ
Nông dân
0 Dự án
195 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 308,300 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

vậy mà mượn tiền ko cho
Thái Taayy's

:<

Trả lời 2d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trang Nemo

:> phông bạt

Trả lời 2d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Bùi Xuân Tùng

hay

Trả lời 3d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Bùi Xuân Tùng

hay

Trả lời 3d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Bùi Xuân Tùng

hay

Trả lời 3d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

lại bảo sai đi
Bảo Bảo

.

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Bảo Bảo

.

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Bảo Bảo

.

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Xuân Thắng

a

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Xuân Thắng

a

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

ko hiểu s mê vậy

Đăng nhập để tham gia bình luận

trắng hay đen???
Trang Nemo

trắng hay đen e vẫn là thiên thần ahaha

Trả lời 7d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

s ng ta ko xây thẳng nhỉ

Đăng nhập để tham gia bình luận