Quay lại
Giờ mình bị con dơi với con nhện cắn thì mình biến thành spider man hay người dơi ạ???
Nguyễn Bảo Nghiệp

hgh

Trả lời 41d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tũnn Mập’s

người bình thường

không ai hỏi vậy cả

Trả lời 41d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hiền Mun

biến thành nhện + dơi = người nhơi

Trả lời 41d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận