Trần Tuấn Vũ
Nông dân
36 Dự án
24 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

💃Mời cậu vào team của tớ xem có gì nào, có gì nào…

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 415,600 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

khóc thét:<<
Thái Taayy's

khổ

Trả lời 8d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phong Ma


quá

Trả lời 9d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Giờ mình bị con dơi với con nhện cắn thì mình biến thành spider man hay người dơi ạ???
Nguyễn Bảo Nghiệp

hgh

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tũnn Mập’s

người bình thường

không ai hỏi vậy cả

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hiền Mun

biến thành nhện + dơi = người nhơi

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Ngày nay ( Hôm Nay) dịch ra Tiếng Anh Today vậy Ngày nảy ngày nay dịch ra là Tòdảy Tòday hả mọi người??
Nguyễn Bảo Nghiệp

tfgfg

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tũnn Mập’s

1đ về chỗ nha

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hiền Mun

vô lý nhưng thuyết phục

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Vũ Hoàng Anh

sai òi

Trả lời 11d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hoàng Thảo Uyên

haha

Trả lời 12d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

lướt nhanh như một cơn gió vậy đó =))

Đăng nhập để tham gia bình luận

hôm nay các cậu cảm thấy thế nào dzị??

Tuyết Khểnh

cũng tạm

Trả lời 38d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hoàng Thảo Uyên

Trả lời 40d

Đăng nhập để tham gia bình luận


CodeKitten_Crocodile

My feeling: -_-

Trả lời 40d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận