Quay lại
Ví dụ mình nợ vài trăm triệu rồi mình đi tu thì có hết nợ không ? Nghe người ta nói đi tu thì hết nợ trần:>>
Khải Hồ

Có vay có trả bạn nhé

Trả lời 54d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Vũ Hoàng Anh

vớ vẩn má

Trả lời 55d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tuyết Khểnh

mớ ngủ hã

Trả lời 55d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận