Điều kiện và điều khoản nhập học

21/3/2023

Khách hàng đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ Điều kiện điều khoản nhập học tại TEKY.

I. NỘI QUY CHUNG ĐỐI VỚI KHÓA HỌC:

1. Học phí:

1.1 Quy định về việc thanh toán học phí:

- Học sinh cần thực hiện đăng ký và đóng đủ học phí tối thiểu 01 (một) ngày trước khi bắt đầu lớp học.

- Các khoản đặt cọc chỉ áp dụng để giữ chỗ hoặc giữ ưu đãi/khuyến mại theo các chương trình khuyến mại. Học sinh chỉ được tham gia vào lớp học sau khi hoàn thiện đầy đủ học phí. Cụ thể:

Các khoản đặt cọc giữ chính sách ưu đãi/khuyến mại: có giá trị trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi và không quá 45 (Bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày Phụ huynh/Học sinh đóng tiền đặt cọc. Trường hợp Phụ huynh/Học sinh đặt cọc giữ chính sáchưu đãi/khuyến mại, nhưng không hoàn thiện học phí trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi/khuyến mại thì khoản đặt cọc vẫn có giá trị trong vòng 45 ngày kể từ ngày đặt cọc; tuy nhiênchính sách giảm giá sẽ áp dụng theo chính sách thực tế tại thời điểm hoàn thiện học phí.

Các khoản đặt cọc giữ chỗ đối với các lớp học đã xác định rõ thời gian học tập: có giá trị đến ngày Học sinh hoàn thiện học phí để tham gia lớp học hoặc tối đa trong vòng 45 (Bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày Phụ huynh/Học sinh đóng tiền đặt cọc (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Các khoản đặt cọc giữ chỗ đối với các lớp học chưa xác định rõ thời gian học tập: có giá trị đến ngày Học sinh hoàn thiện học phí để tham gia lớp học, hoặc tối đa trong vòng 01 (Một) năm kể từ ngày Phụ huynh/Học sinh đóng tiền đặt cọc (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Trong trường hợp thời gian đặt cọc quá các mốc thời gian quy định theo từng trường hợp kể trên, mà Phụ huynh/Học sinh chưa hoàn thiện đầy đủ học phí, khoản tiền đặt cọc sẽ hết giá trị và không được hoàn trả.

1.2 Hình thức thanh toán:

- Khách hàng cá nhân có thể thanh toán bằng một trong các hình thức sau: Tiền mặt, quẹt pos, trả góp hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo chính sách thanh toán của TEKY.

1.3 Xuất hóa đơn:

- Tất cả các đơn hàng tại TEKY đều được xuất hóa đơn.

- Nếu khách hàng muốn xuất hóa đơn về công ty, khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin xuất hóa đơn ngay sau khi hoàn thiện học phí cho học sinh; đồng thời khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin mà mình cung cấp.

- Trong 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận Đề nghị xuất hóa đơn, TEKY sẽ gửi hóa đơn đến khách hàng.

2. Quy định về việc Bảo lưu, Chuyển lớp/ chuyển cơ sở/ chuyển khóa học, chuyển nhượng học phí:

Khi phụ huynh hoặc học sinh đề nghị, TEKY có thể xem xét bảo lưu, chuyểnlớp, chuyển cơ sở, chuyển khóa học hoặc chuyển nhượng học phí theo một trong những trường hợp sau:

- Học sinh gặp vấn đề về sức khỏe phải nhập viện điều trị dài ngày, phụ huynh cần cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc khám chữa và điều trị.

- Học sinh tham gia chương trình luyện thi, trại hè dài hạn của Teky.

- Học viện không thể mở lớp vì thiên tai, dịch bệnh.

- Những trường hợp khác TEKY sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Để tạo Đề nghị, phụ huynh truy cập vào tranghttps://teky.edu.vn/và thực hiện đăng nhập, điền đơn trực tuyến theo yêu cầu.

2.1 Đề nghị Bảo lưu:

- Học sinh được xét duyệt bảo lưu khi đã đóng đủ học phí.

- Thời hạn bảo lưu: tối đa 06 (sáu) tháng từ ngày đề nghị Bảo lưu được phê duyệt.

- Khi Học sinh có mong muốn trở lại học tập sau Bảo lưu, Phụ huynh/Học sinh tạo đề nghị trên Hệ thống TEKY LMS tối thiểu trước 05 (năm) ngày làm việc để được tư vấn và sắp xếp vào lớp phù hợp (là các lớp hiện phù hợp về chương trình học tập và còn chỗ trống, lớp được sắp xếp có cùng số buổi học trước thời điểm bảo lưu, theo lịch học của TEKY).

- Số tiền học phí đã xin bảo lưu của Học sinh không được hoàn phí trong bất kì trường hợp nào.

- 06 tháng sau khi đề nghị bảo lưu được phê duyệt, nếu khách hàng không sắp xếp cho con đi học trở lại, khoản phí đang bảo lưu sẽ hết giá trị tại TEKY.

Trường hợp hết thời hạn bảo lưu học sinh chưa sắp xếp đi học trở lại vì lý do bất khả kháng, khách hàng đề xuất gia hạn bảo lưu và TEKY sẽ xem xét phê duyệt.

2.2 Đề nghị Chuyển lớp/ Chuyển cơ sở/ Chuyển khóa học

- Học sinh được phép yêu cầu thay đổi lớp học, khóa học, cơ sở học tối đa 01 lần đối với mỗi 01 học phần.

- Học sinh có thể chuyển lớp trong Cơ sở hoặc giữa các Cơ sở trong hệ thống TEKY với điều kiện cơ sở có các lớp học phù hợp và còn chỗ trống.

2.3 Đề nghị chuyển nhượng học phí

- Mỗi một Học sinh chỉ được chuyển phí 01 (một) lần cho 01 (một) Học sinh khác.

- Phụ huynh/Học sinh chịu trách nhiệm tìm người nhận học phí.

- Học phí chuyển nhượng được tính bằng giá trị còn lại trên mức phí thực đóng và chưa học của Học sinh chuyển nhượng chuyển sang.

- Học sinh nhận chuyển nhượng được áp dụng chương trình ưu đãi tại thời điểm nhận chuyển nhượng và cần hoàn thành các thủ tục liên quan theo đúng thời gianquy định của chương trình ưu đãi.

- Trường hợp Học sinh nhận chuyển nhượng phí mà giá trị học phí không đủ 01 học phần (12 buổi), Học sinh nhận chuyển nhượng cần bổ sung học phí tối thiểu 01 Học phần theo bảng giá niêm yết của TEKY tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

- Học phí nhận chuyển nhượng TEKY sẽ không hoàn lại trong mọi trường hợp.

3. Hoàn học phí và Hủy học phí:

3.1 Hoàn học phí:

- TEKY có quyền không hoàn trả học phí trong mọi trường hợp. - Trong trường hợp phụ huynh được phê duyệt hoàn trả học phí, Phụ huynh/Học sinh hoàn thiện mẫu “Đơn đề nghị hoàn phí” trực tiếp tại Cơ sở TEKY hoặc trực tuyến theo yêu cầu.

- Trong thời gian 30 (ba mươi ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin về thủ tục hoàn trả học phí và Đơn đề nghị Hoàn phí được Ban lãnh đạo xác nhận, TEKY sẽ tiến hành chuyển khoản số học phí còn lại tới tài khoản ngân hàng do Phụ huynh cung cấp.

3.2 Hủy học phí:

- Nếu phụ huynh/ học sinh xác nhận Hủy học phí, hoặc đơn phương chấm dứt khóa học (gồm: không tiếp tục tham gia khóa học/ chấm dứt khóa học sớm); hoặc không phát sinh buổi học trong vòng 06 tháng liên tiếp, học phí sẽ hết giá trị sử dụng và bị hủy tại TEKY.

- Khoản phí đã hủy sẽ không được bảo lưu, hoàn trả hoặc chuyển nhượng cho học sinh khác.

4. Khóa học trọn đời:

Học trọn đời nghĩa là học sinh ĐƯỢC:

- Học bất kỳ chương trình đào tạo công nghệ nào của Teky tổ chức theo hình thức lớp group class trong giai đoạn từ 5 - 18 tuổi.

- Đăng ký ghi danh theo từng học phần vào các lớp học hiện có theo lịch khai giảng của Teky.

Học phí không áp dụng với:

- Chương trình Coaching, Luyện thi, trại hè… hay bất kỳ sản phẩm nào khác (ngoài chương trình tiêu chuẩn) tại Teky;

- Học phí không sử dụng học bù, học đuổi, hoặc đăng ký học 02 lớp cùng một khung giờ.

- Học phí chỉ được áp dụng với 01 học sinh và KHÔNG ĐƯỢC chuyển nhượng, hoàn học phí.

- Chương trình KHÔNG áp dụng thêm/ đồng thời bất cứ chương trình khuyến mại khác.

II. NỘI QUY ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH:

1. Quy định chung:

- Thông tin: Phụ huynh và học sinh xác nhận mọi thông tin cung cấp tại Đơn đăng ký nhập học tại Teky theo từng thời điểm là chính xác, xác thực và hợp pháp.

- Thanh toán học phí: Phụ huynh và học sinh thực hiện thanh toán học phí đầy đủ và đúng hạn.

- Đề nghị/Khiếu nại: Khi phát sinh Đề nghị/Khiếu nại, phụ huynh truy cập vào tranghttps://teky.edu.vn/, thực hiện đăng nhập và điền đơn đề nghị trực tuyến theo hướng dẫn.Trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi Đề nghị/Khiếu nại được tạo, nếu phụ huynh chưa nhậnđược phản hồi từ TEKY, vui lòng liên hệ hotline 1900 3168 để được hỗ trợ.

- Tài sản: Học sinh và phụ huynh tự bảo quản tài sản và chịu trách nhiệm về sự cố phát sinh với tài sản của mình.

- Tôn trọng: Phụ huynh và học sinh tôn trọng đội ngũ nhân viên TEKY, các phụ huynh và học sinh khác. Trong thời gian buổi học diễn ra, nếu phụ huynh có việc quan trọng cần trao đổi với học sinh hoặc giáo viên, phụ huynh vui lòng liên hệ nhân viên TEKY tại quầy lễ tân để được hỗ trợ.

- Không can thiệp: Phụ huynh, học sinh không tự ý can thiệp vào việc tổ chức, vận hành khóa học tại TEKY; Tuân thủ mọi quy định, chính sách và hướng dẫn của TEKY hoặc giáo viên.

- Không phi pháp: Phụ huynh và học sinh không sử dụng khóa học để thực hiện bất kỳ ý định hoặc hoạt động nào mà pháp luật Việt Nam và Quốc tế nghiêm cấm.

- Bồi thường thiệt hại: Phụ huynh và học sinh bồi thường mọi thiệt hại về tài sản vàsức khỏe của nhân viên TEKY hoặc bên thứ 3 do phụ huynh hoặc học sinh gây ra trong suốt thời gian tham gia học tập tại TEKY.

2. Quy định về đảm bảo an toàn cho học sinh:

- Phụ huynh thực hiện đưa, đón con đúng giờ và thực hiện đưa đón tại cửa Chính hoặc Khu vực lễ tân mỗi cơ sở TEKY.

- Trong trường hợp Phụ huynh không trực tiếp đưa đón tại cửa Chính hoặc Khu vực lễ tân cơ sở TEKY, Phụ huynh vui lòng liên hệ nhân viên TEKY theo số điện thoại liên hệ của từng cơ sở để được hỗ trợ đưa con xuống cửa Tòa nhà.

- Học sinh tự ra về được, Phụ huynh cần đăng ký và thông báo đến nhân viên CSKH tại TEKY để thống nhất thông tin..

- TEKY không chịu trách nhiệm cho các sự cố xảy ra đối với Học sinh ngoài khu vực cơ sở TEKY hoặc ngoài khoảng thời gian học tập của học sinh theo lịch học.

3. Quy định tham gia Khóa học:

- Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ, đúng lịch học.

- Trường hợp học sinh nghỉ học, cần có sự thông báo của Phụ huynh/Học sinh với TEKY. Học sinh không được nghỉ quá 03 buổi học liên tiếp mà không báo với Học viện.

- Đáp ứng theo sự hướng dẫn, yêu cầu học tập của Giáo viên; Có thái độ đúng mực trong quá trình học tập: hợp tác, tôn trọng Giáo viên và các bạn học viên khác; quan tâm, chia sẻ, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong học tập.

- Không viết hoặc vẽ bậy lên bàn ghế, không làm hỏng, phá hoại bàn ghế, dụng cụ học tập, giữ gìn vệ sinh lớp học, cơ sở vật chất tại cơ sở. Giữ gìn và bảo vệ trang thiết bị, vật tư và tài sản; Không leo trèo lên đồ đạc, bàn ghế, bờ tường, vật dụng không được phép.

- Nếu làm hỏng tài sản, Phụ huynh/Học sinh phải bồi thường thiệt hại bằng giá trị hiện hành của tài sản bị hư hại đối với các lớp học tại TEKY. - Tự giác kiểm tra tình hình học tập của Học sinh thông qua Hệ thống TEKY LMS (Hệ thống quản lýhọc tập) do TEKY cung cấp. Trường hợp đặc biệt TEKY sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo tình hình học tập của Học sinh.

- Đối với Học sinh nghỉ học có lý do, TEKY không sắp xếp học bù; Thay vào đó, TEKY cung cấp tài khoản LMS cho mỗi Học sinh để truy cập ôn tập và theo dõi lại bài học đã nghỉ.

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TEKY:

TEKY chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi trách nhiệm theo “Quy định điều kiện, điều khoản nhập học dành cho học sinh”. TEKY sẽ không chịu trách nhiệm về những việc phát sinh ngoài phạm vi đó.

TEKY luôn tôn trọng, hỗ trợ phụ huynh, học sinh với thái độ chuyên nghiệp

1. Tổ chức các lớp học:

- TEKY tổ chức và sắp xếp lớp học theo lịch khai giảng, ghi danh cho những Học sinh đã hoàn thành đủ học phí.

- Trường hợp có sự thay đổi về lịch khai giảng, các lớp học dự kiến khai giảng sẽ được tổ chức lùi lịch khai giảng đến khi TEKY thông báo mới.

- TEKY thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh về việc nghỉ buổi học (nếu có).

2. Cập nhật thông tin:

- Cập nhật kết quả và tình hình học tập của học sinh trên hệ thống TEKY LMS và theo kế hoạch chăm sóc học sinh định kỳ của TEKY.

3. Sử dụng hình ảnh:

TEKY có quyền sử dụng hình ảnh học viên tham gia học tập tại TEKY để truyền thông cho Học viện.

4. Xử lý vi phạm nội quy:

BGĐ TEKY sẽ xem xét việc đình chỉ tạm thời hoặc toàn khóa học:

  1. Gây ra thiệt hại nghiêm trọng, hoặc phá hủy tài sản, cố ý tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản của Học viện.
  2. Cư xử, hành động gây nguy hiểm, đe dọa đối với sức khỏe, an toàn của bất kỳ ai tại Học viện.
  3. Sử dụng các hình ảnh, clip bạo lực, khiêu dâm, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy không phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

TEKY giữ quyền cập nhật và đưa ra các quy định bổ sung.