Thế kỷ 21 - Trẻ em cần học lập trình

- Shark: Nguyễn Hoà Bình

Tôi mong trường học bảo đảm cho học sinh biết cách dùng máy tính để sáng tạo, chứ không chỉ thụ hưởng

Đăng ký học thử miễn phí

#Phương pháp sư phạm

 • Project Based Learning & Topics

  Project based learning covers various science topics
  Electricity, Light, Sound, Water, Air, Machinery, Organisms and the Environment, Energy, Force & Motion, Material Property etc …

  Stress on Application of STEM knowledge and skills

 • Năng lực số

  Literacy means reading and writing skills. There was a time in history when we were formulating policies and working for literacy.

  Still, we have some more distance to travel before we achieve our goal of 100% literate India.

 • Online Merge Offline Learning

  Literacy means reading and writing skills. There was a time in history when we were formulating policies and working for literacy.

  Still, we have some more distance to travel before we achieve our goal of 100% literate India.

#Đội ngũ chuyên gia Cố vấn

JEAN Y. FOO
Tô Hữu Đức
Nguyễn Bảo Trung
Cùng đội ngũ chuyên gia từ các đối tác giáo dục quốc tế

Sigong Media, Ubtech, Mastermind Crates, Microsoft, LEGO, Uaro …