• Codekitten - Dành cho 6+ tuổi

  Tham gia những thử thách sáng tạo lập trình Game thú vị cùng hàng trăm nghìn bạn nhỏ trên toàn quốc. Thách thức sự sáng tạo của bé!

  1.003.000 +
  120.000 +
 • KittenJr - Dành cho 5 tuổi

  Kitten Jr là môi trường sáng tạo tạo công nghệ hoàn toàn miễn phí giúp trẻ phát triển tư duy công nghệ, tư duy logic và đặt chân vào thế giới công nghệ cho chính mình sáng tạo ra.

  1.003.000 +
  120.000 +
  2.980.000 +