[2023] Summer Camp 2: 3D GameCraft (7-10 tuổi)

+0 Bạn đã học
5.0
(0)

#Mô tả khóa học

    Khóa học đang được cập nhật

#Nguyên tắc giảng dạy

Lớp học tiêu chuẩn 8 học sinh 1 giảng viên
Nhằm gia tăng hiệu quả học tập
Lấy học sinh làm trọng tâm
Giáo viên đóng vai trò là huấn luyện viên, theo sát năng lực học tập của từng học sinh.
Mô hình học tập theo dự án (Project Based Learning)
Sản phẩm được dựa trên các vấn đề và thực tế cuộc sống, hiện thực hoá từ ý tưởng thành sản phẩm.
Tích hợp kỹ năng 4C (Communication - Critical Thinking - Creativity - Collaboration)
Trong hoạt động của mọi lớp học, giờ học.

#Chương trình học

40 Bài giảng
|
1200 Bài tập
1
Camp 2 cấp 1 Tuần 1
20 Bài - 600 bài tập tự luyện
Bài 1 - 1
2:30’
Bài 2 - 2
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 3 - 3
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 4 - 4
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 5 - 5
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 6 - 6
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 7 - 7
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 8 - 8
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 9 - 9
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 10 - 10
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 11 - 1
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 12 - 2
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 13 - 3
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 14 - 4
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 15 - 5
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 16 - 6
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 17 - 7
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 18 - 8
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 19 - 9
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 20 - 10
30 bài tập tự luyện
7:30’
2
Camp 2 cấp 1 Tuần 2
20 Bài - 600 bài tập tự luyện
Bài 1 - 1
8:30’
Bài 2 - 2
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 3 - 3
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 4 - 4
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 5 - 5
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 6 - 6
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 7 - 7
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 8 - 8
30 bài tập tự luyện
9:30’
Bài 9 - 9
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 10 - 10
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 11 - 1
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 12 - 2
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 13 - 3
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 14 - 4
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 15 - 5
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 16 - 6
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 17 - 7
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 18 - 8
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 19 - 9
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 20 - 10
30 bài tập tự luyện
7:30’

#Kỹ năng đạt được

TEKY cung cấp hàng trăm kỹ năng học lớp 1 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.