Siêu nhân lập trình Python (11-16t)

None

+0 Bạn đã học
5.0
(0)

#Mô tả khóa học

#Nguyên tắc giảng dạy

Lớp học tiêu chuẩn 8 học sinh 1 giảng viên
Nhằm gia tăng hiệu quả học tập
Lấy học sinh làm trọng tâm
Giáo viên đóng vai trò là huấn luyện viên, theo sát năng lực học tập của từng học sinh.
Mô hình học tập theo dự án (Project Based Learning)
Sản phẩm được dựa trên các vấn đề và thực tế cuộc sống, hiện thực hoá từ ý tưởng thành sản phẩm.
Tích hợp kỹ năng 4C (Communication - Critical Thinking - Creativity - Collaboration)
Trong hoạt động của mọi lớp học, giờ học.

#Chương trình học

60 Bài giảng
|
1800 Bài tập
1
Siêu nhân lập trình Python (11-16t) - Level 1
12 Bài - 360 bài tập tự luyện
Bài 1 - HELLO WORLD
7:30’
Bài 2 - BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU TRONG PYTHON
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 3 - CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN & ÔN TẬP KIỂU DỮ LIỆU.
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 4 - KHÔNG XÁC ĐỊNH & ÔN TẬP CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 5 - TÌM HIỂU VỀ STRING TRONG PYTHON
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 6 -
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 7 - ÔN TẬP & KIỂU CHUỖI
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 8 - Ứng dụng lịch vạn niên
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 9 - Ứng dụng phân biệt số chẵn lẻ
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 10 - Ý tưởng project cuối khóa
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 11 - Project cá nhân
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 12 - TỔNG KẾT – THUYẾT TRÌNH
30 bài tập tự luyện
5:30’
2
Siêu nhân lập trình Python (11-16t) - Level 2
12 Bài - 360 bài tập tự luyện
Bài 1 - Ứng dụng tính tiền điện nước
5:30’
Bài 2 - Ứng dụng giải phương trình toán học
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 3 - Trò chơi đoán số
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 4 - Ứng dụng vẽ hình tự động
30 bài tập tự luyện
9:30’
Bài 5 - Cuộc xâm lăng vũ trụ 1
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 6 - Cuộc xâm lăng vũ trụ 2
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 7 - Rắn săn mồi
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 8 - Rắn săn mồi
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 9 - Trò chơi xếp hình 1
30 bài tập tự luyện
9:30’
Bài 10 - Trò chơi xếp hình 2
30 bài tập tự luyện
9:30’
Bài 11 - Chuẩn bị dự án cuối khóa
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 12 - Project cá nhân
30 bài tập tự luyện
2:30’
3
Siêu nhân lập trình Python (11-16t) - Level 3
12 Bài - 360 bài tập tự luyện
Bài 1 - CÀI ĐẶT MINECRAFT PYTHON
2:30’
Bài 2 - CÁNH CỔNG THẦN KÌ
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 3 - XÂY DỰNG NHANH VÀ DI CHUYỂN XA
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 4 - ỨNG DỤNG TRÒ CHUYỆN
30 bài tập tự luyện
3:30’
Bài 5 - ỨNG DỤNG TRỢ LÍ ẢO
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 6 - ÔN TẬP
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 7 - TIỆC NHẢY VÀ DIỄU HÀNH HOA
30 bài tập tự luyện
9:30’
Bài 8 - KHU RỪNG NGUYÊN SINH
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 9 - DANH SÁCH VÀ TỪ ĐIỂN
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 10 - PROJECT CÁ NHÂN
30 bài tập tự luyện
9:30’
Bài 11 - PROJECT CÁ NHÂN
30 bài tập tự luyện
2:30’
Bài 12 - PROJECT CÁ NHÂN
30 bài tập tự luyện
3:30’
4
Siêu nhân lập trình Python (11-16t) - Level 4
12 Bài - 360 bài tập tự luyện
Bài 1 - Tương tác với khối block sử dụng list (buổi 1)
6:30’
Bài 2 - Tương tác với khối block sử dụng list (buổi 2)
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 3 - Đọc/ghi file trong Minecraft với Python
30 bài tập tự luyện
8:30’
Bài 4 - Scan và In 3D trong Minecraft
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 5 - Tương tác với kiểu file - căn phòng nhân bản
30 bài tập tự luyện
6:30’
Bài 6 - Làm quen với Minecraft Stuff và Class Minecraft Turtle(buổi 1)
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 7 - Làm quen Minecraft Drawing (buổi 2)
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 8 - Tạo tâm trí cho các khối
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 9 - Trò chơi Craft Crossing
30 bài tập tự luyện
5:30’
Bài 10 - Lên ý tưởng và làm dự án cuối khóa cá nhân
30 bài tập tự luyện
7:30’
Bài 11 - Hoàn thiện dự án cuối khóa
30 bài tập tự luyện
4:30’
Bài 12 - Bảo vệ dự án cuối khóa
30 bài tập tự luyện
7:30’

#Kỹ năng đạt được

TEKY cung cấp hàng trăm kỹ năng học lớp 1 để khám phá và học hỏi! Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy tìm một kỹ năng có vẻ thú vị hoặc chọn một kế hoạch kỹ năng phù hợp với sách giáo khoa hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn của bạn.