Giới thiệu sản phẩm

Người lập trình: Trần Viết Thành

Xây dựng landing page với Bootstrap 5. Trang web gồm 3 phần: 

Phần 1: Trang chủ
Phần 2:  Mô tả văn phòng cho thuê
Phần 3: Giới thiệu về công ty


Take some chicken and posts.

Avaliable in Repl.it: https://replit.com/@ThanhTails/Altar-Web-Project?v=1
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Đỗ Tấn Phát

H

Trả lời 191d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

H

Trả lời 191d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

H

Trả lời 191d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

H

Trả lời 191d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Tấn Phát

H

Trả lời 191d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?