Giới thiệu sản phẩm

Người lập trình: Trần Viết Thành

Xây dựng landing page với Bootstrap 5. Trang web gồm 3 phần: 

Phần 1: Trang chủ
Phần 2:  Mô tả văn phòng cho thuê
Phần 3: Giới thiệu về công ty


Take some chicken and posts.

Avaliable in Repl.it: https://replit.com/@ThanhTails/Altar-Web-Project?v=1
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Trần Sỹ Phú

hay 👌

Trả lời 17d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Ngọc Linh

Đỉnh đấy chứ

Trả lời 32d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Ngọc Linh

tuyệt vời

Trả lời 35d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Ngọc Linh

đỉnh chóp vậy

Trả lời 53d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Ngọc Linh

xinh lắm ạ

Trả lời 56d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?