Giới thiệu sản phẩm

Con đã áp dụng các kiến thức sau để làm ra phần mềm tính điểm TBC:
  • Kiến thức về Thế vận hội Đông Nam Á (SeaGame) và nhận biết được nhiều môn thể thao trong SeaGame.
  • Hiểu về khái niệm lập trình, bao gồm biến (để lưu trữ giá trị có thể thay đổi) và kiểu dữ liệu (int, float, str, bool).
  • Sử dụng toán tử số học và quan hệ để thực hiện tính toán và so sánh giá trị.
  • Áp dụng toán tử gán để gán giá trị cho các biến trong phần mềm.
  • Sử dụng toán tử logic, bao gồm And, Or, Not, để kiểm tra và xử lý các điều kiện trong phần mềm.
  • Sử dụng hàm input() để nhập dữ liệu từ bàn phím và sử dụng các giá trị đó trong phần mềm tính điểm TBC.
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Tuấn Đạt

I

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuấn Đạt

T

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuấn Đạt

S

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuấn Đạt

O

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuấn Đạt

O

Trả lời 1d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?