Giới thiệu sản phẩm

  • Điều khiển nhân vật chính di chuyển qua các màn chơi bằng cách nhảy từ nền đất lên các nền đất khác hoặc nhảy qua các chướng ngại vật và hiểm nguy. 
  • Mục tiêu chính của người chơi là vượt qua các màn chơi bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, trả lời đúng các câu hỏi được cộng sao.
  • Thu thập đối tượng (như vàng, ngôi sao, hoặc bất kỳ đồ vật nào khác).
  • Đánh bại kẻ thù cuối cùng để dành chiến thắng.
Link: https://www.tynker.com/play/a-platformer-phong/65252ca50241ec5ead4b7c98-186852XgRoqfqy,5JUAy5O2mUPfWck
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Trần Khánh Vy

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Khánh Vy

Trả lời 10d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?