Giới thiệu sản phẩm

Tên sản phẩm: World Night
Kịch bản: Một không gian thị trấn u tối, tràn đầy quái vật. Nhiệm vụ của người chơi sẽ sống sót từ lúc 4.PM - 6PM sẽ chiến thắng. Trong quá trình sinh tồn, người chơi sẽ nhặt vật phẩm sẽ tăng điểm, và tránh bị quái vật bắt nếu không sẽ thua.
Các kiến thức áp đụng: Sử dụng Terrian edit xây dựng không gian, sử dụng GUI xây dựng các màn hình hiển thị trong trò chơi.
Áp dụng ngôn ngữ LUA lập trình cơ bản như: khai báo một function có tham số và trả về giá trị, vòng lặp For cơ bản, khai báo sự kiện chạm và xử lý khi có sự kiện xảy ra.
Link sản phẩm: https://drive.google.com/file/d/1Z54lrxKobk4cBTPtosNqp6kS80tQFfkz/view?usp=sharing
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

Trả lời 15d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Phạm Quỳnh Anh

if

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Phạm Quỳnh Anh

nha

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Phạm Quỳnh Anh

d2

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Phạm Quỳnh Anh

2d2e

Trả lời 25d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?