Giới thiệu sản phẩm

Game bowling với các khối bowling sinh động. Sử dụng tính chất physics để tạo ra các chuyển động và tương tác giữa các khối vật phẩm với nhau và khi làm đổ vật phẩm được yêu cầu sẽ có thông báo chiến thắng. Ngoài ra còn sử dụng con dốc để gia tốc cho quả bowling di chuyển nhanh hơn.
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Trần Quang Tú

.

Trả lời 7d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Quang Tú

.

Trả lời 7d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Khôi Nguyên

s

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Mai Hà

đẹp

Trả lời 37d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Hoàng Quân

.

Trả lời 96d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?