Giới thiệu sản phẩm

 - Hiểu được chủ đề giáo viên đưa ra
- Xác định các ý tưởng liên quan và chọn ra được một ý tưởng cho dự án của mình
- Xác định các tiêu chí cụ thể trong việc xây dựng dự án dựa trên ý tưởng đã chọn 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Trần Tuấn Nam

Trả lời 73d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Đình Trường An

hay nhỉ

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Đình Trường An

hay nhỉ

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Đình Trường An

hay nhỉ

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Đình Trường An

hay nhỉ

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?