Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm mô tả về chu trình phát triển của cây: hạt, hạt nảy mầm, cây con, cây trưởng thành, thụ phấn, ra trái,... 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
bichhue@2013

nice

Trả lời 3d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Ngọc Minh Trang

hay quá

Trả lời 8d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đỗ Nguyễn Gia Khang

Đỗ Nguyễn Gia Khang

Trả lời 9d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Ngô Bích Phượng

Chất như nước cất 🔥💕

Trả lời 17d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Ngọc Tú Anh

🧡 quá sáng tạo

Trả lời 17d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?