Giới thiệu sản phẩm

Tìm hiểu chủ đề: Thế giới của mèo và phần mềm Scratch 3.0
Kiến thức, khái niệm: Khám phá phần mềm Scratch, câu lệnh bắt đầu chương trình, câu lệnh di chuyển .. bước, câu lệnh giúp nhân vật nói chuyện, câu lệnh đợi và câu lệnh lặp lại ... lần, câu lệnh tắt bật động cơ, câu lệnh động cơ hoạt động trong ... s, câu lệnh chiều quay động cơ
Dự án Thế giới của mèo: Lắp ráp mô hình mèo máy và lập trình điều khiển robot mèo bằng phần mềm Scratch 3.0, báo cáo và thuyết trình sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Minh Hiển

hay

Trả lời 16d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Thiên Phúc

Tuyệt vời nè

Trả lời 61d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hà Minh Vũ

hay

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hà Minh Vũ

hay

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hà Minh Vũ

hay

Trả lời 102d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?